Business Model Canvas

canvas2

I dag har jeg fått i oppgave av min foreleser Arne Krokan å skrive et innlegg om hvordan Canvas-metoden brukes til å forstå forretningsmodeller, og forklare dimensjonene vi finner i denne modellen. Canvas-metoden er en populær og nyttig modell å anvende når du skal sette opp din forretningsmodell. En forretningsmodell er nødvendig for å kunne kartlegge styrker og svakheter ved din forretningsidé, samt det er noe som må være på plass før du kan få støtte fra investorer eller banken. Bruker du Canvas-metoden kommer du raskt i mål, og du har noe å vise til dine mulige interessenter. Jeg skal forklare deg hvordan den fungerer.

Først kan vi se på hva en hvilken som helst forretningsmodell burde inneholde. På Innovasjon Norge sin nettside har de laget en liste med seks punkter på hva en forretningsmodell burde inneholde.

 • Hva skal du levere?
 • Hvem er kunden?
 • Hvem er venner og konkurrenter?
 • Hvordan skal du selge?
 • Hvordan skal du ta betalt?
 • Hvordan skal du levere?

Så hva er det Canvas-metoden gjør annerledes? Denne videoen forklarer det på to minutter, og jeg skal bryte den ned punkt for punkt.

I motsetning til listen vi hentet fra Innovasjon Norge, består Canvas-modellen av ni blokker.

 • Customer Segments
  Hvem skaper man en verdi for?
  Hvem er de viktigste kundene?
 • Value Propositions
  Hva slags verdi skaper man for kundene?
  Tilbys det en løsning på et problem eller tilfredstiller man et behov?
 • Channels
  Gjennom hvilke kanaler kommer du i kontakt med kunden, og hvordan leverer du det som har en verdi for kunden?
 • Customer Relationships
  Hva slags relasjon har man til kunden?
 • Revenue Streams
  Hvilke mekanismer påvirker hvordan bedriften din tilegner seg verdi?
  Hva tar vi betalt for, og hvordan tar vi oss betalt?
 • Key Resources – Hvilke ressurser har du tilgjengelig, og hvilke ressurser trenger du for å skape og levere verdi?
 • Key Activities 
  Hva må være på plass for at bedriften din kan gi et godt resultat?
  Hva slags aktiviteter må bedriften selv utføre for å kunne levere det ønskede resultatet?
 • Key Partnerships 
  Hvem kan være nyttige samarbeidspartnere for å realisere forretningsmodellen din?
  (Partnere, leverandører osv.)
 • Cost Structure – Når du har kartlagt alle punktene ovenfor og man har en forståelse av hele strukturen har man en idé om kostnader som er det siste punktet i modellen.

Disse dimensjonene er satt opp i en spesiell rekkefølge slik som bildet øverst i innlegget viser. Når dimensjonene er organisert på denne måten har man en mal for forretningsmodellen Canvas. Denne malen kan brukes til å lage nye forretningsmodeller like godt som den kan hjelpe deg med å forbedre din eksisterende modell. Hvis vi sammenlikner Canvas-modellen med listen fra Innovasjon Norge, så er det tydelig at Canvas-metoden er litt mer utdypende på alle punkter, men samtidig så tar det ikke lang tid å kartlegge de ni dimensjonene i en oversiktlig modell, og jeg tror det er derfor denne metoden har blitt så populær.

Syns du dette var interessant? Les mer om det på Innovasjon Norge sin nettside!

-Jonas Moe

1 thought on “Business Model Canvas

 • Kort og presist innlegg som gjorde at jeg forstod denne modellen. Liker at du trekker inn hva en forretningsmodell burde inneholde og hva business model canvas gjør utover det. Bra skrevet 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *