Ehandelskonferansen "The Future of Business" 2016

Jeg har vært så heldig å få være med på den årlige ehandelskonferansen The Future of Business 2016! I dette innlegget kommer jeg til å skrive om hva jeg syntes var interessant og hvorfor.

Programmet for denne konferansen var fullpakket av kloke hoder som jobber i markedsføringsbransjen. Jeg har lyst til å trekke fram de to foredragsholderne jeg syntes var best, og nevne hvilke punkter jeg syntes var interessante.
Growth

I det siste har jeg både blogget og lest om vekst. Det er et emne som er veldig interessant og det var utrolig kult å høre Jaan Ivar Semlitsch snakke om nettopp dette. En av grunnene til at jeg tror innlegget hans var så spennende kan være at jeg har lest mye om vekst for startups men nå fikk jeg høre om vekst fra CEO i Elkjøp Nordic AS, to litt forskjellige perspektiver! Her kommer de viktigste punktene fra hans foredrag.

Innovasjon og vekst henger tett sammen! For en etablert kjede er altså innovative løsninger eller produkter veien å gå for å øke vekst. Noe av det viktigste som ble sagt var at

“vekst starter og slutter med kunden”

Mye av det som har ført til Elkjøp sin vekst det siste året har vært deres fokus på kunden. Det er viktig å gjøre ting enklere for kundene dine, fjerne barrierer og prøve å tilfredstille kundens krav i så stor grad som mulig i enhver kanal. For Elkjøp sin del har dette betydd økt fokus på tjenester utover salg av hardware,  som for eksempel montering og kalibrering av TVer. Gode tips til vekst for etablerte kjeder vil være å finne nye segmenter hvor det er potensiale for vekst, som Elkjøp nå gjorde ved å sponse The Gathering og satse hardere på gaming. Jaan forklarte at de var heldige å være i en bransje hvor innovasjon hele tiden pusher nye og bedre produkter ut til forbrukermarkedet. Deres fokus på vekst samt ønske om å tilfredstille kunden har ført til at de har satset på produkter og grupper som ikke nødvendigvis har størst volum, men allikevel i det store bildet fører til vekst. Eksempler på dette kan være TVer uten tuner (da slipper du NRK lisens), eller TVer rettet mot premium segmentet til en pris av 108.000,-. Et annet godt eksempel var at Elkjøp har satset stort på salg av kjøkken de siste årene og tatt betydelige markedsandeler i dette markedet. Noen vil kanskje stille seg spørrende til hvorfor en elektronikk-kjede skal selge kjøkken, men slik Jaan forklarte det så gav det mening. Mye av vekst handler om å fokusere på utkanten av markedet ditt uten å glemme basen din. Elkjøp selger ikke bare kjøkken, de selger smart-kjøkken. Og da skjønner man hvorfor en elektronikk-kjede vil satse på nettopp dette da de har en haug av produkter som kan integreres i et slikt kjøkken. Veldig interessant!

Det andre foredraget jeg syntes var spesielt interessant ble holdt av Kjell A. Nordström (doktorgrad i International Business) og han er en av verdens ledende “management thinkers” og snakket om globalisering, urbanisering og digitalisering. Foredraget hans var svært omfattende og han var spennende å høre på. Han snakket om en global utvikling hvor mennesker samler seg rundt storbyer og at vi etterhvert kun kommer til å konsentreres på ca. 2% av jordens overflate.

Denne konsentrasjonen av mennesker rundt storbyer vil føre til selskaper som ikke lenger klassifiseres som multinasjonale men heller multiurbane. Videre snakket han om FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google) og hvordan disse gigantene på mange måter setter standarden innenfor utvikling. Disse aktørene har blitt så store at det er få som kan konkurere mot dem. Dette har stor betydning på fremtidig utvikling da flere og flere tjenester blir digitaliserte. Som Nordström selv sa:

“Alle tjenester som kan digitaliseres kommer til å bli digitaliserte.”

Et veldig interesant begrep som ble nevnt i dag var Temporært Monopol. Dette ble beskrevet i sammenhengen “Hvordan oppskriften for å tjene penger holder seg stabil”. Temporært monopol er slik jeg forstod det knyttet opp til merkebevissthet. Om man ikke klarer å nevne konkurrenter til IKEA frks. vil det si at de har et form for temporært monopol. Dette er på samme måte som barnefamilier ofte kjøper Volvo når de først skal ha bil fordi den er tett knyttet til sikkerhet, og man anser ingen andre biler som bedre enn Volvo på nettopp dette.

En annen ting som var veldig spennende å høre om var hvordan globalisering og digitalisering fører til at kunnskap nå er tilgjengelig for veldig mange noe som resulterer i at verdien av å gå på en “god” skole og eksamens resultater reduseres. Det er en økende tendens å ansette holdninger og ikke ferdigheter, da sistnevnte alltids kan læres i ettertid.

Ønsker du å lese om flere av talerne på årets konferanse kan du sjekke Even Ødegård sin bloggpost.

-Jonas Moe

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *