Traction channels

Traction handler om en økende etterspørsel av tjenesten/produktet du tilbyr. Det er ganske enkelt et tegn på at folk er interessert i det du tilbyr. I dagens besøk hos Netlife Research hadde min foreleser Karl Philip et kort foredrag om traction som en viktig metode for vekst i en bedrift. 

Så hvordan teste ut hva slags traction kanal som fungerer for din bedrift? Basert på artikkelen publisert av Gabriel Weinberg, CEO og grunnlegger av søkemotoren DuckDuckGo, og denne guiden for startups skal jeg prøve å forklare hva som kjennetegner de forskjellige kanalene.

 

1.Viral marketing
Viral marketing handler ganske enkelt om nettverkseffekter. Man øker kundebasen sin ved å oppfordre eller gi fordeler til de brukerne som deler det du ønsker til andre potensielle brukere. Fordelen med viral marketing er at det ikke nødvendigvis trenger å være dyrt så lenge det du prøver å formidle oppfattes som “delbart”. Før kunne noe anses som viralt ved at det ble formidlet muntlig i stor skala blant mange mennesker, men i dag har man enorme muligheter gjennom internett. Markedsføring som går viralt kan øke kundebasen din raskt, samt hjelpe deg med å bygge markekjennskap.

2. Public relations

PR (Public Relations) handler om å få omtale i media. For å nå flere potensielle kunder er det viktig at man er synlig og ved å ha en god mediestrategi og kompetente PR-folk kan dette være med å skape traction.

3. Unconventional PR

Ukonvensjonell PR kan for eksempel være mediestunt for å skape oppmerksomhet eller buzz rundt det du skal markedsføre. Skal man anvende dette er det viktig at det slår an blant de som blir eksponert da det ellers kan få fatale konsekvenser for merkevaren din. Et eksempel på ukonvensjonell PR i form av et mediestunt var i 1996 da Taco Bell annonserte i aviser at de hadde kjøpt rettighetene til Liberty Bell, og at denne skulle bli kalt “The Taco Liberty Bell”.

4. Search engine marketing

Search Engine Marketing (SEM) vil si at man annonserer gjennom søkemotorer som Google, Bing, DuckDuckGo eller andre søkemotorer. Dette er en veldig vanlig kanal for å skape traction og det blir brukt enorme summer hver dag på annonsering i form av SEM.

5. Social and display ads

En annen måte å skape traction er å bruke display-annonsering. Dette vil si at du kan annonsere på nettstedet som Youtube og Reddit samt andre nettsteder som er relatert til det du markedsfører. En positiv ting med dette er at du kan målrette deg inn på nisje-nettsider for å treffe en målgruppe med en spesifikk interesse.

6. Offline ads

Offline markedsføring kan inkludere medier som aviser, postere, magasiner, radio og TV. Dette er medier som har en enorm rekkevidde men til gjengjeld er det dyrt å annonsere i disse tradisjonelle mediene. Derfor kan det være uaktuelt for en startup å sprenge budsjettet sitt på dyr markedsføring som i tillegg er vanskelig å måle effekten av i motsetning til internett-annonsering.

7. search engine optimization

Search Engine Optimization (SEO) handler om å optimalisere nettstedet ditt for søkemotorer. Dette kan innebære å gjøre det mer synlig på nett noe som er nødvendig om du prøver å skape traction. SEO handler i hovedsak om å gjøre nettsiden din mer synlig for organiske søk (i motsetning til betalte søk).

8. Content marketing

Content Marketing eller innholdsmarkedsføring vil si at man skaper innhold som man anser som relevant for de man ønsker som kunder. En viktig faktor her er at man visker ut linjene mellom tradisjonell “løp-og-kjøp” reklame, og skaper innhold som man genuint tror den potensielle kunden har interesse for.

9. Email marketing

E-post markedsføring er sterkt undervurdert av veldig mange, og har vist seg å være en av de beste måtene å skape traction. I noen tilfeller har faktisk e-post markedsføring større ROI (Return of investment) enn andre markedsføringskanaler.

10. Engineering as marketing

Engineering as Marketing handler om å utvikle noe som skaper traction og i mange tilfeller kan dette være et verktøy, en applikasjon, eller en widget som skaper trafikk for deg. Et eksempel på dette er Hubspot sin suksess gjennom verktøyet Marketing Grader.

11. Target market blogs

Det å sikte seg inn på blogger som er relevante for kundegruppen du ønsker å kapre kan være lurt. Dette kan for eksempel gjøres via det tidligere punktet display-markedsføring hvor man velger ut spesifikke nettstedet ofte basert på interessefelt for å nå ut til potensielle kunder.

12. Business development

Business Development handler om å utnytte fordeler gjennom strategiske beslutninger. Dette kan være å inngå avtaler med potensielle partnere, eller så enkelt som å avdekke strategiske mønstre som er attraktive å følge i markedet.

13. Sales

Salg vil alltid være en faktor som vil ha mye fokus da det er dette som skaper inntekt til bedriften. For å lykkes med salg som traction kanal er du avhengig av at du gjør det enkelt for kunder å kjøpe det du selger. En annen ting som er viktig angående salg er man tenker nøye gjennom hvilken situasjon du vil eie for segmentet ditt og når i kundens søkeprosess du vil nå dem.

14. Affiliate programs

Affiliate Programs handler om å få en tredjepart til å drive trafikk inn til din side. Det kan være et program som rekrutterer eiere av andre nettsteder til å legge inn reklamer for ditt nettsted. Denne typen traction-kanal er relatert til PPC (pay per click), PPL (pay per lead) og PPS (pay per sale).

15. Existing platforms

Existing Platforms eller eksisterende plattformer betyr at man fokuserer på  vekst på store eksisterende plattformer som sosiale medier. Dette er plattformer som allerede har enorme kundegrupper som man kan dra nytte av og er relatert til viral markedsføring. Klarer man å få gjennomslag på disse plattformene resulterer det i enorm vekst og er en god grunn til å vurdere dette som traction-kanal.

16. Trade shows

Trade Shows er eventer hvor ofte store aktører innenfor en spesifikk bransje er samlet. På disse eventene er det normalt at nye ideer eller produkter relatert til bransjen showcases og har man en god pitch kan dette føre til solide partner-avtaler og eventuelt salg. Får man medhold fra større aktører som allerede er etablert i bransjen du befinner deg i har du et godt grunnlag for vekst.

17. Offline events

Offline eventer kan være at man sponser et arrangement eller arrangerer en konferanse. Selvom mye av markedsføring skjer på internett er det fortsatt mye potensiale å hente inn i offline kanaler. Har man ikke tilstrekkelig kunnskap eller om det er for hard konkurranse på nettet i den aktuelle bransjen kan offline events være den beste kanalen for din startup.

18. Speaking engagements

Dette er veldig likt trade shows som traction kanal da det hovedsakelig går ut på å promotere noe foran aktører som enten kan investere i din startup eller potensielt kan være kjøpere. Skal man bruke slike arrangemeter som kanal er det kritisk at man har gode kommunikasjonsferdigheter og har et klart budskap å formidle.

19. Community building

Community Building handler om å skape noe som engasjerer nok mennesker til at det er brukerne som står for veksten selv. Et godt eksempel på community building er Wikipedia og hvordan tusenvis av brukere publiserer artikler hver uke og gjennom sine interesser øker verdien av Wikipedia for andre. Andre eksempler er forumer hvor innholdet som eksisterer der kun er skapt av brukere som for eksempel Reddit.

Da har jeg beskrevet kjennetegn for de 19 traction kanalene og spørsmålet for startups vil da være hvilken av disse man burde satse på. Mange startups velger å fokusere på de kanalene de allerede har kjennskap til og da risikerer man å bruke en kanal som mange av dine konkurrenter også bruker. Et tips som ble nevnt i dagens foredrag var å gå gjennom listen og teste ut en kanal om gangen i liten skala. Fungerer ikke den kanalen for din startup så gå videre på listen. Treffer du en kanal som fungerer er det bare å utvide til stor skala og implementere.

Forhåpentligvis har du lært noe av å lese dette innlegget. Jeg har hvertfall lært masse av å skrive det!
-Jonas Moe

Andre kilder jeg har brukt:
https://zapier.com/blog/acquire-customers/
http://money.howstuffworks.com/affiliate-program.htm

 

 

 

 

4 thoughts on “Traction channels

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *